Responsive Leaderboard AD Area
Едукативно

VIP личност : 5 акроними кои погрешно ги кажуваме и поради тоа звучиме помалку интелигентно

Честопати во секојдневната комуникација користиме акроними – кратенки. По службената дефиниција, акронимите се кратенки составени од почетните букви од повеќечленскиот израз или назив кои граматичко се однесуваат и се изговараат како самостоен збор.

Експертите тврдат дека некои од нив погрешно ги изговараме и поради тоа звучиме помалку интелигентно. Поточно, проблемот се состои во непотребно додавање на суфицитен збор кој веќе се содржи во самиот акроним.  Така на пример, често велиме PIN број, а во самиот збор пин зборот „број“ веќе се содржи.

Open mind; Shutterstock ID 66488455

Ова се останатите од таквите примери:

PIN број – personal identification number – т.е. личен идентификациски број.

VIP личност – very important person – т.е. многу важна личност.

PDF формат – portable document format пренослив формат на документ

HIV вирус – human immunodeficiency virus – вирус на имунитетски недостаток кај човекот

LED диода – light emitting diode, диода која емитира светло

Share this Story
Load More Related Articles
Load More By Sofija Sion
Load More In Едукативно

Facebook Comments

Check Also

6 Чекори за да започнете да ги подобрувате вашите финансии денес

Се чувствувате дека вашата финансиска иднина излегува надвор ...