Responsive Leaderboard AD Area
Едукативно

VIP личност : 5 акроними кои погрешно ги кажуваме и поради тоа звучиме помалку интелигентно

Честопати во секојдневната комуникација користиме акроними – кратенки. По службената дефиниција, акронимите се кратенки составени од почетните букви од повеќечленскиот израз или назив кои граматичко се однесуваат и се изговараат како самостоен збор.

Експертите тврдат дека некои од нив погрешно ги изговараме и поради тоа звучиме помалку интелигентно. Поточно, проблемот се состои во непотребно додавање на суфицитен збор кој веќе се содржи во самиот акроним.  Така на пример, често велиме PIN број, а во самиот збор пин зборот „број“ веќе се содржи.

Open mind; Shutterstock ID 66488455

Ова се останатите од таквите примери:

PIN број – personal identification number – т.е. личен идентификациски број.

VIP личност – very important person – т.е. многу важна личност.

PDF формат – portable document format пренослив формат на документ

HIV вирус – human immunodeficiency virus – вирус на имунитетски недостаток кај човекот

LED диода – light emitting diode, диода која емитира светло

Share this Story
Load More Related Articles
Load More By Sofija Sion
Load More In Едукативно

Facebook Comments

Check Also

Европа vs. Македонија

Живеењето во Македонија, верувале или не, може да ...